1. Kontraktowanie świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Przepisy, praktyka i orzecznictwo .
Autor: Agnieszka Pietraszewska-Macheta.
Rok wydania: 2014.
W książce przedstawiono zasady kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W publikacji, poza szczegółowym omówieniem zasad kontraktowania na wszystkich etapach oraz realizacji umów, zawarto wskazówki dotyczące interpretacji obowiązujących przepisów oraz analizę orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, a także omówiono nowe proponowane rozwiązania legislacyjne. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

2. Prawo farmaceutyczne. Poradnik dla aptek.
Autor: Monika Kwiatkowska.
Rok wydania: 2013.
Książka stanowi kompendium wiedzy na temat zakładania i prowadzenia aptek oraz punktów aptecznych, a także funkcjonowania aptek internetowych w nowych realiach prawnych. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

3. Zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
Autor: Tamara Zimna.
Rok wydania: 2014.
W książce przedstawiono prawne aspekty kontraktowania usług zdrowotnych na tle systemu opieki zdrowotnej finansowanego ze środków publicznych. Scharakteryzowano podstawowe rodzaje umów funkcjonujących na rynku usług zdrowotnych pod względem ich treści, trybu zawarcia oraz kontroli ich realizacji. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

4. Prawo farmaceutyczne i refundacja leków. Prawo ochrony zdrowia w pytaniach i odpowiedziach.
Autorzy: Monika Duszyńska, Katarzyna Kęska, Bartosz Michalski, Łukasz Sławatyniec (red. nauk.).
Rok wydania: 2013.
Książka stanowi kompendium wiedzy prawniczej o zasadach działania sektora farmaceutycznego, ujęte w formę tematycznie zgrupowanych pytań i odpowiedzi. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

5. Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Komentarz.
Autorzy: Iwona Kowalska-Mańkowska, Agnieszka Pietraszewska-Macheta (red. nauk.), Andrzej Sidorko, Krzysztof Urban.
Rok wydania: 2015.
Komentarz zawiera praktyczne omówienie przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

Fragment publikacji (.pdf)

Żeby widzieć komentarze musisz:

  • być zalogowanym do Facebooka
  • mieć zaakceptowaną politykę prywatności (pliki cookies)
  • korzystać z przeglądarki Chrome
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski