Jak podaje „Dziennik Gazeta Prawna", „użycie przymusu bezpośredniego wobec pacjenta chorego psychicznie będzie podlegało większym restrykcjom".
Do konsultacji trafił projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu stosowania i dokumentowania zastosowania przymus bezpośredniego. Zgodnie z nim, „ratownicy medyczni i lekarze, stosując przymus bezpośredni wobec pacjentów chorych psychicznie, będą musieli w większym niż dotychczas stopniu respektować ich prawa".
Na czym to będzie polegać? Jak wyjaśnia dr Maciej Kuligowski, prezes rzeszowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, „unieruchomienie pacjenta chorego psychicznie powinno odbywać się z poszanowaniem jego godności i intymności". Oznacza to, iż trzeba zapewnić na to osobne pomieszczenie, a jeżeli nie jest to możliwe, pacjent powinien być osłonięty parawanem. Natomiast pomieszczenia przeznaczone do izolacji powinny być monitorowane (na instalację monitoringu szpitale będą miały czas do 1 stycznia 2013 r.)
Tak, jak do tej pory, „użycie przymusu bezpośredniego wobec pacjenta chorego psychicznie będzie musiało być odnotowane w indywidualnej oraz zbiorczej dokumentacji medycznej". Natomiast nowością jest to, że lekarz udokumentuje również powiadomienie o nim pacjenta i wyjaśnienie mu istoty jego użycia.
Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert, RPE WKP
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 22 czerwca 2011 r.

Data publikacji: 24 czerwca 2011 r.