Obecnie obowiązujące rozporządzenie z 20 października 2005 roku straci moc obowiązującą 16 czerwca 2016 roku.

Zgodnie z uzasadnieniem projektu, nowe rozporządzenie będzie uwzględniało zmiany w zakresie ordynowania wyrobów medycznych oraz leków zawierających określone substancje czynne, z wyłączeniem leków zawierających substancje silnie działające, środki odurzające i substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, w tym wystawianie na nie recepty. Dodatkowo w projekcie umożliwiono wystawianie skierowań na wykonywanie określonych badań diagnostycznych, w tym medycznej diagnostyki laboratoryjnej, z wyjątkiem badań wymagających metod diagnostycznych i leczniczych stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta.

W projekcie rozporządzenia w sprawie zakresu zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i położnej podstawowej opieki zdrowotnej dostosowano zadanie położnej POZ do Programu badań przesiewowych noworodków w Polsce, poprzez umożliwienie pobierania materiałów do testów przesiewowych w kierunku wykrywania chorób metabolicznych.

Zakłada się, iż projektowane rozporządzenie ministra zdrowia wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.