Minister zdrowia Marian Zembala podpisał 3 listopada 2015 nową edycję programu polityki zdrowotnej dotyczącego leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego na lata 2016-2019. Stanowi on kontynuację programu, który jest realizowany od 1 lipca 2013 i potrwa do 30 czerwca 2016.

Program nadal będzie finansowany ze środków budżetu państwa pozostających w dyspozycji ministra zdrowia. Na realizację programu w latach 2016-2019 przeznaczono około 300 mln zł.

Głównym celem programu pozostaje zapewnienie równego dostępu i możliwości korzystania z procedury zapłodnienia pozaustrojowego parom, u których stwierdzono niepłodność kobiety lub mężczyzny i wyczerpały się inne możliwości leczenia albo nie istnieją inne metody leczenia.

Cele programu obejmują obniżenie liczby par bezdzietnych, zapewnienie najlepszego standardu leczenia niepłodności oraz poprawę trendów demograficznych poprzez zastosowanie metody o najwyższej skuteczności udokumentowanej badaniami naukowymi.

Do tej pory dzięki rządowemu programowi in vitro urodziło się 3644 dzieci. Obecnie 17.023 par jest w trakcie leczenia. Do programu zostało zarejestrowanych ponad 21.862 par.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.mz.gov.pl, stan z dnia 4 listopada 2015 r.