Ma ona rozpocząć działalność od 1 stycznia 2018 roku,  chociaż termin ten może być o kilka miesięcy przesunięty.

Rządowy projekt zakłada połączenie Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej (PIW), Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN) oraz Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS).

Poza tym nowy urząd przejmie część kompetencji będących obecnie w gestii Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS), a także Inspekcji Handlowej (IH) i Inspekcji Ochrony Środowiska.

Zmiany te oznaczają , że część kompetencji utracą samorządy lokalne, ponieważ centralna instytucja przejmie całą kontrolę żywności, a jednostki  terenowe nie będą, jak dotychczas, podporządkowane wojewodom lub władzom samorządowym. Nadzór nad inspekcją ma sprawować minister rolnictwa.

Przeciwny włączeniu do nowej instytucji inspekcji sanitarnej jest minister zdrowia.

Cały artykuł: www.edgp.gazetaprawna.pl

 

 [-OFERTA_HTML-]