Przekazany w dniu 9 listopada 2015 r. projekt rozporządzenia zakłada objęcie opieką medyczną oprócz zawodników kadry narodowej w sportach olimpijskich i paraolimpijskich także zawodników kadry narodowej w igrzyskach głuchych.

Projektowane rozporządzenie określa zakres i sposób realizowania opieki medycznej nad zawodnikami kadry narodowej w sportach olimpijskich, paraolimpijskich i igrzyskach głuchych. Jak wskazano w uzasadnieniu projektu, w regulacji określono częstotliwość konsultacji i badań specjalistycznych, a w szczególny sposób odniesiono się do zawodników uprawiających taekwondo, boks, zapasy, judo i podnoszenie ciężarów, poprzez wskazanie katalogu i częstotliwości dodatkowych badań koniecznych do wykonywania u zawodników uprawiających te sporty.

W porównaniu do obecnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie zakresu i sposobu realizowania opieki medycznej nad zawodnikami zakwalifikowanymi do kadry narodowej w sportach olimpijskich i paraolimpijskich (Dz. U. Nr 88, poz. 501), w projekcie dodano grupę zawodników kadry narodowej igrzysk głuchych, którzy objęci będą odpowiednią opieką medyczną. Wprowadzenie powyższej zmiany wynika z art. 30 Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169), który zobowiązuje państwa-strony do podjęcia działań mających na celu umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa na równych zasadach z innymi obywatelami w zajęciach sportowych.

Zakłada się, iż projektowane rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Opracowanie: Jacek Tkacz, RPE WK

Źródło: legislacja.rcl.gov.pl, stan z dnia 24 listopada 2015 r.