Na aprobatę w opinii BCC zasługuje: 

- Przyjęcie przez Radę Ministrów założeń do kompleksowej nowelizacji ustawy refundacyjnej, w której uwzględniono wiele zgłaszanych postulatów przedsiębiorców

- Skuteczne działania Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Finansów w zakresie dyrektywy unijnej zobowiązującej Polskę do podniesienia stawki VAT na wyroby medyczne z 8 % do 23 %

- Przygotowanie rozwiązań prawnych, umożliwiających szerokie zastosowanie rozwiązań teleinformatycznych w ochronie zdrowia
- Wdrożenie dyrektywy bezpieczeństwa w farmakoterapii

- Prowadzenie konsultacji społecznych i doskonalenie ich sposobów

Źródło: www.bcc.org.pl