Cztery nowe śmigłowce H135 (wcześniejsza nazwa EC 135) zasiliły flotę Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Odbiory techniczne w fabryce producenta w Niemczech zostały już zakończone i maszyny przebazowano już do siedziby SP ZOZ LPR w Warszawie.

Umowę na zakup śmigłowców podpisano 4 sierpnia 2015 z dostawcą Airbus Helicopters, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym. Dotychczas w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym były wykorzystywane 23 maszyny EC 135 P2+. Nowe śmigłowce dostarczono w wersji P3 zmodyfikowanej do uzyskiwania lepszych osiągów. Wyglądem się prawie nie różnią od wcześniejszych modeli, choć charakterystyczny jest brak tzw. bumpera (płozy ogonowej) i brak pionowych płyt brzegowych statecznika poziomego.

Koszt zakupu śmigłowców to ponad 114 mln zł. Zakup był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, działanie 8.1: Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego, priorytet VIII: Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe.

W ośrodku szkolenia producenta śmigłowców przeszkolono 4 pilotów SP ZOZ LPR z różnic dotyczących wersji P3. Będą oni także szkolić kolegów w Polsce.

Minister zdrowia zadecydował, że nowe maszyny zostaną przekazane do nowych baz HEMS w Gorzowie Wielkopolskim, Ostrowie Wielkopolskim, Opolu i Sokołowie Podlaskim. Rozpoczęcie dyżurów załóg w tych lokalizacjach jest planowane na połowę 2016 roku.

W efekcie realizacji projektu zwiększy się dostęp do Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w wybranych rejonach Polski, które aktualnie nie są pokryte 60-kilometrowym zasięgiem operacyjnym LPR. Dzięki temu czas dotarcia do nagłego zdarzenia będzie krótszy i rozszerzy się zasięg działania lotniczych zespołów ratownictwa medycznego.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.mz.gov.pl, stan z dnia 30 grudnia 2015 r.