Dopalacze w percepcji Polaków stanowią największe wśród uzależnień zagrożenie zdrowotne – wynika z badania „Postrzeganie problemu dotyczącego zażywania dopalaczy” przeprowadzonego na zlecenie MSW.

Aż 49 procent biorących udział w badaniu dotyczącym postrzegania problemu dopalaczy twierdzi, że substancje te wywołują większą szkodliwość zdrowotną niż narkotyki (30 procent), alkohol (12 procent) czy papierosy (10 procent). W odczuciu Polaków dopalacze, tuż po alkoholu, wśród uzależnień stanowią najważniejszy problem społeczny w naszym kraju.

Dominuje pogląd, że dopalacze powinny być traktowane jak narkotyki – uważa tak 57 procent badanych osób. Przeszło co trzeci z nich uważa jednak, że są czymś innym niż narkotyki i używki. Jednocześnie aż 90 procent Polaków jest przekonanych o szkodliwości dopalaczy nie mniejszej niż narkotyków. Co drugi z nich uważa nawet, że dopalacze są bardziej szkodliwe niż narkotyki.

87 procent osób powyżej 34. roku życia nie zna nikogo, kto zażywa dopalacze. Niepokojący jest jednak fakt, że co czwarty Polak w wieku 16-34 lat deklaruje znajomość z osobą, która zażywa te substancje. Ponad połowa osób z tego przedziału wiekowego zadeklarowała również, że gdyby chciała zakupić dopalacze, nie miałaby z tym trudności. Zainteresowani dopalaczami szukaliby ich przede wszystkim w internecie i u znajomych.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.msw.gov.pl, stan z dnia 22 września 2015 r.