Pomysł wdrożenia Programu jest odpowiedzią na wciąż rosnący problem braku odpowiedniej diagnostyki małych dzieci w kierunku całościowych zaburzeń rozwojowych ze spektrum autyzmu. Ma pomóc w ocenie prawidłowości rozwoju maluchów i zakwalifikować część z nich do grupy ryzyka zaburzeń autystycznych. Do tej pory dzieci były zazwyczaj diagnozowane w wieku 6-7 lat, gdy zaczynały edukację szkolną; SYNAPSIS uważa, że za pomocą odpowiednich narzędzi możliwe jest obniżenie tego wieku nawet do czasu, gdy dziecka ma kilkanaście miesięcy.

- Koszty opieki nad dorosłymi osobami z autyzmem są bardzo wysokie, stąd istnieje konieczność podejmowania działań ukierunkowanych na jak najwcześniejsze wykrywanie tych zaburzeń rozwojowych oraz ich profilaktykę, aby w jak największym stopniu ograniczyć ich skutki społeczne - twierdzą koordynatorzy Programu. SYNAPSIS zabiega, by "Badabada" stało się programem ogólnopolskim.

"Badabada" ma być realizowany do 2018 roku w całej Polsce. Głównym centrum działań jest ambulatoryjny Ośrodek Diagnostyczno-Terapeutyczny Fundacji SYNAPSIS w Warszawie przy ulicy Ondraszka, w którym Fundacja prowadzi porady i działalność o charakterze rzeczniczym; organizowane są kampanie społeczne przybliżające problem autyzmu i konieczności jego szybkiego diagnozowania oraz szkolenia dla rodziców i pracowników ochrony zdrowia z zakresu wyłaniania grup ryzyka, monitorowania rozwoju, diagnostyki i wczesnej interwencji w podejrzeniu wystąpienia całościowych zaburzeń rozwoju.

Model badań przesiewowych, które proponuje Fundacja, zaczyna się od wypełniania przez rodziców kwestionariusza (przeznaczony jest do badania dzieci w wieku od 16 do 30 miesiąca życia), który zawiera 20 pytań dotyczących różnych zachowań i umiejętności dziecka.

Po jego wypełnieniu opiekun dostaje wynik z informacją, czy ryzyko wystąpienia zaburzeń ze spektrum autyzmu u dziecka jest niskie, średnie czy wysokie. W przypadku zagrożenia konieczna jest konsultacja specjalistyczna i dalsza diagnostyka.

Kolejnym etapem są - prowadzone przez przeszkolone osoby - badania przesiewowe polegające na obserwacji malucha (już od ukończenia 7 miesiąca życia). Pozwalają one wykryć nietypowy rozwój dziecka w zakresie społecznego komunikowania się oraz relacji społecznych. W przypadku stwierdzenia atypowych zachowań, osoba badająca przekazuje rodzicom pisemną informację o kolejnych krokach, jakie powinni podjąć.

Trzeci poziom to konsultacje i diagnostyka specjalistyczna, pilotażowo w wybranych placówkach, a docelowo w różnych placówkach w Polsce. SYNAPSIS uważa, że konsultacje powinny być dostępne za darmo w placówkach, które mają kontrakty z NFZ.

Czytaj: Lubuskie: powstaje nowy ośrodek dla dzieci z autyzmem >>>

Czwarty poziom to odpowiednie działania wspomagające rozwój dziecka i wspierające rodziny. W tym zakresie rodzice mogą korzystać ze świadczeń w ramach wczesnego wspomagania rozwoju, konsultacji w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Dla dzieci ze zdiagnozowanymi dużymi problemami rozwojowymi wskazana jest bardziej specjalistyczna opieka.

W 2015 roku "Badabada" będzie koncentrować się na edukacji rodziców, opiekunów, lekarzy pierwszego kontaktu, lekarzy pediatrów, psychologów, pedagogów, pielęgniarek i innych specjalistów. To od ich wiedzy o typowych i nietypowych objawach autyzmu zależy szybkie dalsze diagnozowanie dziecka. Fundację można wesprzeć darowizną za pośrednictwem strony "Badabada".

Autyzm jest zaburzeniem, u podstaw którego leży nieprawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego. Osoby z autyzmem mają problemy z komunikacją, postrzeganiem świata, rozumieniem relacji społecznych. Mogą w odmienny sposób odbierać wrażenia zmysłowe: dla nich sól może być kwaśna, śnieg parzyć, a delikatne głaskanie powodować silny ból; zaburzenie pokrewne, o łagodniejszym przebiegu to zespół Aspergera.

W Europie żyje około 5 mln osób z autyzmem, co oznacza, że zaburzenie dotyka jedną osobę na 150. W Polsce może żyć nawet około 260 tysięcy osób z autyzmem, jednak wiele z nich może nie mieć prawidłowej diagnozy. Obecnie nie ma danych na temat występowania tego zaburzenia w kraju.

Na stronie "Badabada" jest informacja, że według najnowszych, oficjalnych danych Centrum Kontroli Chorób w Stanach Zjednoczonych już 1 na 68 dzieci ma zaburzenia ze spektrum autyzmu. (pap)