Autor komentarza przypomina, że ustawa refundacyjna z dnia 1 stycznia 2012 roku logicznie i konsekwentnie zakazała reklamowania aptek i punktów aptecznych oraz tzw. punktów sprzedaży pozaaptecznej w części dotyczącej produktów leczniczych lub wyrobów medycznych. „Mimo to w mediach reklama leków jest wszechobecna” – pisze Politowicz.

Także wiele aptek,  zwłaszcza należących do sieci lub do niefarmaceutów, ignoruje zakaz reklamy. Kary ze strony Inspekcji Farmaceutycznej są nieskuteczne. Według autora komentarza przywrócenia możliwości reklamowania się żądają głównie hurtownicy, dla których etycznie postępujący farmaceuta jest realną przeszkodą osiągnięcia ich sukcesu ekonomicznego.
Cały komentarz dostępny www.rp.pl