Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia, działając w imieniu i z upoważnienia lekarzy i świadczeniodawców w nim skupionych, zwróciło się do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza z prośbą o skoncentrowanie się nad dokończeniem reformy w podstawowej opiece zdrowotnej.

Jak zauważa PPOZ, „do tej pory żadnemu z Ministrów Zdrowia nie udało się tego sfinalizować, a przecież chodzi tu o niebagatelne oszczędności”. Jako przykład powrotu do dobrze funkcjonującej POZ można wskazać Stany Zjednoczone, które przeżywają właśnie wielki powrót do korzeni systemu.

W Polsce w ciągu ostatnich 10 lat podwojono wydatki na leczenie szpitalne i na specjalistykę, co jednak nie tylko nie poprawiło dostępności do tych świadczeń, a jeszcze wydłużyło kolejki oczekujących.

Zdaniem PPOZ, w Polsce istnieje pilna potrzeba przebudowy systemu ochrony zdrowia w całości, a nie tylko jego elementów. Trzeba jak najszybciej powrócić do reform z lat 90-tych, kiedy trwało wprowadzanie instytucji lekarza rodzinnego.

Podstawowa opieka zdrowotna „to niewątpliwie podstawa całego systemu ochrony zdrowia”. Jednak, aby uczynić tę dziedzinę za atrakcyjną dla lekarzy i przyszłych lekarzy, przede wszystkim należy zadbać o odpowiednie jej dofinansowanie oraz wyposażenie w dodatkowe możliwości diagnostyczno-konsultacyjno-lecznicze oraz narzędzia informatyczne, ułatwiające komunikację pomiędzy wszystkimi ogniwami systemu – czyli POZ, specjalistyką i szpitalami.

Źródło: www.klr.pl, stan z dnia 10 lutego 2012 r.