Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji opublikowała obwieszczenie w sprawie taryfy świadczeń dotyczących opieki paliatywnej i hospicyjnej. Taryfy zostały ustalone w odniesieniu do świadczenia bazowego, którym jest osobodzień w hospicjum domowym.

Świadczeniu temu przyporządkowano wartość taryfy równą 1 punkt, a na podstawie danych pozyskanych od świadczeniodawców i ekspertów medycznych, w oparciu o przyjętą metodykę, w toku prac analitycznych, koszt świadczenia bazowego oszacowano na wartość 56,19 zł. Koszt ten może się zmienić, decyzja w tej sprawie należy do Prezesa NFZ, a docelowo do Ministra Zdrowia.

Świadczeniu w oddziale medycyny paliatywnej/hospicjum stacjonarnym – osobodzień w oddziale medycyny paliatywnej/hospicjum stacjonarnym została przydzielona taryfa – 7,21. Świadczeniu w oddziale medycyny paliatywnej/hospicjum stacjonarnym – osobodzień dla pacjentów żywionych dojelitowo została przypisana taryfa – 8,97. Świadczeniu w oddziale medycyny paliatywnej/hospicjum stacjonarnym – osobodzień dla pacjentów żywionych pozajelitowo została przypisana taryfa – 11,53. Osobodzień w hospicjum domowy dla dzieci to taryfa 1,6, a porada w poradni medycyny paliatywnej – 0.99.

Po uzyskaniu pozytywnej Opinii Rady ds. Taryfikacji obwieszczenie zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.aotmit.gov.pl, stan z dnia 25 listopada 2015 r.