AOTM: stanowiska w sprawie leków
\\

24 czerwca 2013 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Przejrzystości.

Rada odniosła się do następujących spraw:

- zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego Winstrol (stanozolol) we wskazaniu wrodzony obrzęk naczynioruchowy - opinia Rady jest negatywna;

- zakwalifikowanie świadczenia opieki zdrowotnej „Leczenie ostrej lub przewlekłej choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi [GvHD] opornej na kortykosteroidy z wykorzystaniem fotoferezy pozaustrojowej [ECP]" jako świadczenia gwarantowanego - Rada uważa za zasadne dołączenie tego świadczenia do koszyka świadczeń gwarantowanych;

- zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego Ospolot (sultiamum) tabletki á 50 mg, we wskazaniu: padaczka lekooporna pod postacią: zespołu Kożewnikowa oraz zespołu Doose'a - opinia Rady jest negatywna;

- zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego Lamprene (clofasiminum) kapsułki 100 mg, we wskazaniu: mykobakterioza płuc - opinia Rady jest negatywna;

- oceny leku Pylera, EAN: 5909990931156 we wskazaniu eradykacja Helicobacter pylori, zapobieganie nawrotowi wrzodów żołądka u pacjentów z wrzodami żołądka związanymi z czynnym lub przebytym zakażeniem H. pylori - opinia Rady jest negatywna;

- zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego Tript-OH (Oxitriptanum) kapsułki á 100 mg we wskazaniu: Fenyloketonuria - defekt syntezy biopteryn - Rada uważa za zasadne wydawanie zgody na refundację tego produktu;

- oceny leku Zomikos (kwas zoledronowy) we wskazaniu prewencja powikłań kostnych u pacjentów z zaawansowanym hormonoopornym rakiem gruczołu krokowego z przerzutami do kości - Rada uważa za zasadne finansowanie ze środków publicznych leku.

Opracowanie: Alicja Plichta, RPE WKP

Źródło: www.aotm.gov.pl, stan z dnia 27 czerwca 2013 r.

\
Data publikacji: 27 czerwca 2013 r.