Rada przygotuje stanowisko w sprawie oceny leku Hidrasec (racekadotryl) we wskazaniu: leczenie komplementarne ostrej biegunki u niemowląt i dzieci (powyżej 3 miesiąca życia do 5 lat).

Zostaną również przygotowane opinie w sprawie projektów programów zdrowotnych jednostek samorządu terytorialnego. Programy, które będą podlegały opinii, to: „Program zdrowotny przygotowujący ciężarną i ojca dziecka do aktywnego porodu" zgłoszony przez Gdańsk, „Program profilaktyki raka skóry dla mieszkańców województwa lubelskiego na lata 2014-2017",  „Program wczesnej diagnostyki i profilaktyki nowotworów skóry ze szczególnym uwzględnieniem czerniaka" Kędzierzyna-Koźle,  „Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie miasta Częstochowy na lata 2014-2018", programy „Zwiększenie dostępności do świadczeń okulistycznych osobom powyżej 50 roku życia" oraz  „Zwiększenie dostępności do świadczeń kardiologicznych osobom powyżej 50 roku życia" zgłoszone przez Józefów,  „Program profilaktyczny przeciwko zakażeniom pneumokokowym wśród dzieci urodzonych w 2012 roku z terenu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce",  „Szczepienia profilaktyczne dzieci w wieku od 24 do 48 miesiąca życia, przeciwko pneumokokom" oraz „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w gminie Miasto Puławy na lata 2014-2016", „Program zdrowotny w zakresie rehabilitacji mieszkańców Gminy Rudna", a także program zatytułowany „Rehabilitacja lecznicza mieszkańców Miasta i Gminy Ośno Lubuskie",  „Program rehabilitacji mieszkańców Gminy Kędzierzyn Koźle" oraz „Program poprawy zdrowia dla mieszkańców Gminy Miasta Zambrów w Zakresie Rehabilitacji Leczniczej na rok 2014".

Mechanizmy, które współtworzą system refundacji w polskim systemie ochrony zdrowia przedstawiono szczegółowo w opracowaniu pod tytułem "Refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych".  W komentarzu wskazano na interakcje pomiędzy tymi mechanizmami, zdefiniowano walory przyjętych rozwiązań oraz wskazano przyczyny utrudniające ich efektywne funkcjonowanie.

Autorami opacowania są: Jakub Adamski, Krzysztof Urban i Ewa Warmińska.
Książka dostępna jest w księgarni Profinfo.