Dotychczas Narodowy Fundusz Zdrowia sam wyceniał świadczenia zdrowotne, kontraktował je, a następnie kontrolował, jak są realizowane. Protestowały przeciwko temu placówki medyczne, wskazując, że Fundusz płaci im tyle, ile chce, a nie na podstawie rzeczywiście poniesionych kosztów.

Tymczasem w planie finansowym Agencji na rok 2015 nie znalazły się środki na te nowe zadania. Zgodnie z nowymi przepisami AOTM zmieni nazwę na Agencje Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, a zatrudnienie w niej zwiększy się o 60 osób.  Powstanie też ciało doradcze – Rada ds. Taryfikacji.

Cały artykuł www.gazetaprawna.pl