Minister zdrowia przyznał akredytację Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia sześciu szpitalom. Obecnie certyfikat akredytacyjny CMJ posiadają 203 szpitale. Certyfikat jest dowodem na stosowanie procedur w zakresie zarządzania.

Wyróżnione jednostki to: Szpital Specjalistyczny w Zabrzu, Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim sp. z o.o., Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku, Szpital Specjalistyczny w Prabutach sp. z o.o., Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie.

Pierwsze pięć szpitali zdobyło akredytację w ramach projektu "Bezpieczny Szpital - Bezpieczny Pacjent", który współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ) jest centralną jednostką resortu zdrowia. Powołane zostało przez ministra zdrowia w 1994 roku, w celu inspirowania oraz wspierania działań zmierzających do poprawy jakości usług medycznych. Program akredytacji szpitali funkcjonuje od 1998 roku i został opracowany na podstawie wzorów czołowych instytucji akredytujących na świecie. Program należy do European Accreditation Network (EAN), koordynowanej przez Europejskie Towarzystwo Jakości w Opiece Zdrowotnej (ESQH), zrzeszającej programy akredytacyjne w Europie.

Pełna lista akredytowanych szpitali dostępna jest na stronie CMJ.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.cmj.org.pl, stan z dnia 31 lipca 2015 r.