Placówka stara się po raz pierwszy o akredytację CMJ.

- Złożyliśmy wniosek, czekamy na wyznaczenie terminu wizyty akredytacyjnej - mówi Beata Mincer, kierownik działu do spraw podnoszenia jakości i statystyki Tomaszowskiego Centrum Zdrowia. – Mamy wiele do zrobienia w ramach przygotowań, są to zarówno szkolenia pracowników, jak i inwestycje w sprzęt czy modernizacje oddziałów.

Szpital w Tomaszowie zajmuje stary budynek, remontu wymaga wiele pomieszczeń, między innymi blok operacyjny czy oddziały, dlatego uzyskanie akredytacji wiąże się także z inwestycją w sprzęt czy z rozszerzeniem zakresu świadczeń.

- Wymagania akredytacyjne dotyczą powierzchni pomieszczeń czy aseptyki, a także poziomu świadczonych usług oraz przestrzegania praw pacjenta – dodaje Beata Mincer.

Zmiany dotyczą więc nie tylko budynku i jego wyposażenia, ale także podejścia pracowników, którzy nie zawsze rozumieją potrzebę spełniania określonych wymogów, gdy przez lata przyzwyczaili się do pracy w innych warunkach.

 


 

Jednak uzyskanie akredytacji CMJ, która przyznawana jest przez Ministerstwo Zdrowia, to nie tylko prestiż dla szpitala, który będzie się mógł pochwalić wiarygodnym potwierdzeniem jakości swoich działań, ale także szansa na wyższy kontrakt z NFZ.

- Uzyskanie akredytacji jest dla nas istotne z punktu widzenia współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia – dodaje szefowa działu do spraw podnoszenia jakości.

Profity dla akredytowanych szpitali zakłada także ustawa o jakości w ochronie zdrowia, która jest obecnie w trakcie prac legislacyjnych.

Rola akredytacji polega głównie na wyszukiwaniu zagadnień, które w największym stopniu wpływają na poziom świadczeń i bezpieczeństwo pacjentów. W tych obszarach tworzone są mierzalne kryteria oceny placówek opieki zdrowotnej określonego typu, na przykład szpitali, lecznictwa otwartego, czy zakładów opieki długoterminowej, zwane standardami akredytacyjnymi.

Standardy te mają charakter dynamiczny, podlegają okresowej modyfikacji, zależnie od szybkości wywoływania pożądanych efektów. Dzięki temu spełnione jest założenie akredytacji polegające na stałym stymulowaniu do osiągania poziomu optimum, jaki wyznaczają standardy akredytacyjne. Każdorazowo wymogi standardów muszą być na poziomie możliwie wysokim, a przy tym jednak realnie osiągalnym.

Według Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia najcenniejszym elementem systemu akredytacji jest to, iż pojedyncza placówka, taka jak szpital, ma możliwość dokonania samooceny poprzez porównanie się z wzorcami dobrego postępowania jakimi są, przyjęte explicite, standardy akredytacyjne. Określenie w ten sposób własnych słabych stron pozwala osobom zajmującym się jakością na poszukiwania sposobów poprawy funkcjonujących wewnątrz jednostki procesów.

Dla szpitala w Tomaszowie ważne jest stałe podnoszenie jakości świadczonych usług w związku z zakwalifikowaniem do funkcjonującej od października 2017 roku sieci szpitali. Placówka znalazła się na poziomie II zabezpieczenia zdrowotnego.

Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. posiada od kilku lat system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001:2008 i  przygotowuje się do recertyfikacji. Certyfikat obejmuje cały zakres działalności leczniczej placówki.

Szpital w Tomaszowie posiada 14 oddziałów szpitalnych oraz SOR, prowadzi też zespół poradni oraz pracownie diagnostyczne. Jest prowadzony przez spółkę z udziałem samorządu powiatowego.

 [-DOKUMENT_HTML-]