Akademia Rynku Ochrony Zdrowia skupia różnorodne programy studiów podyplomowych kształtujących kompetencje osób związanych z obszarem ochrony zdrowia. W tym roku akademickim ofertę akademii wzbogaciły 3 nowe kierunki takie jak: „Zarządzanie w sektorze farmaceutycznym”, „Zarządzanie w gospodarce senioralnej” oraz „Psychologia w pracy z pacjentem medycznym”.

„Zarządzanie w sektorze farmaceutycznym” to kompleksowy program obejmujący problematykę zarządzania projektami we wszystkich kluczowych obszarach biznesu farmaceutycznego. Studia wychodzą naprzeciw potrzebom obecnych oraz przyszłych liderów tego sektora. Studia „Zarządzanie w gospodarce senioralnej” w innowacyjny sposób łączą treści z zakresu zarządzania, demografii, prawa, finansów, psychologii, komunikacji, dając absolwentom unikalny wachlarz kompetencji pozwalający zarządzać projektami dedykowanymi seniorom. Celem studiów „Psychologia w pracy z pacjentem medycznym” jest poszerzenie kompetencji osób o wykształceniu medycznym o obszary związane z psychologią kontaktu, efektywnej komunikacji i budowania dobrej relacji z pacjentem, a także do skutecznego radzenia sobie ze stresem, negatywnymi emocjami i trudnymi rozmowami w pracy z pacjentem i jego rodziną.

W akademii znajdują się również kierunki takie jak:

„Pakiet 3 praw: prawo medyczne, ochrony zdrowia i pacjenta”

„Studium prawa medycznego”

„Organizacja i zarządzanie badaniami klinicznymi”

„Zarządzanie informacją w podmiotach leczniczych”

„Coaching w ochronie zdrowia"

Oprócz bogatej oferty studiów podyplomowych, Uczelnia realizuje także prestiżowy program MBA w Ochronie Zdrowia, który został opracowany w oparciu o elastyczny system modułowy. Spośród pięciu propozycji, każdy słuchacz realizuje trzy specjalistyczne moduły, dzięki czemu może ułożyć swoją ścieżkę edukacyjną zgodnie z własnymi potrzebami. Pierwszy moduł skupia zajęcia o tematyce organizacyjno-prawnej zarządzania w ochronie zdrowia. Wybierając kolejny, słuchacze mają szansę poznać modele restrukturyzacji zakładów opieki zdrowotnej oraz przyjrzeć się bliżej polskim i międzynarodowym przykładom dobrych praktyk w tym zakresie. Do wyboru mają również zajęcia przybliżające tematykę zarządzania finansami placówek lub zarządzania ochroną zdrowia przez samorządy terytorialne. Inny moduł, poświęcony jest kwestii metod i technik menedżerskich, co może być szczególnie istotne dla kadry zarządzającej. Program skierowany jest do kadry zarządzającej lub przygotowującej się do zarządzania podmiotami leczniczymi, urzędników rządowych i pracowników administracji samorządowej, zatem osób odpowiedzialnych dzisiaj lub w przyszłości za organizację i nadzór w ochronie zdrowia.

W Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego rekrutacja trwa do 30 września 2017 roku. Zajęcia rozpoczynają się w październiku, a zjazdy odbywają się średnio dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele. Więcej informacji znajduje się na stronie: www.ckp.lazarski.pl