Pieniądze te będą przeznaczone na sfinansowanie procesów naprawczych instytutów, które jednak nie będą musiały przedkładać programów restrukturyzacji. 

Czytaj:
 ARP: 39 mln zł pożyczki dla Instytutu Reumatologii >>>

W ciągu ostatnich kilku lat zapowiadano wprowadzenie rozwiązań, które jasno określałyby zadania tych placówek i oddzielały działalność medyczną od naukowo-badawczej, jednak żaden z projektów nie ujrzał światła dziennego.

Cały artykuł www.gazetaprawna.pl

Zagadnienia związane z zamówieniami publicznymi są tematem szkolenia organizowanego przez wydawnictwo Wolters Kluwer. Jego celem jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy na temat nowych regulacji, z jednoczesnym omówieniem tematów, które szczególnie budzą jeszcze wiele wątpliwości wśród praktyków stosujących ustawę Prawo zamówień publicznych. Przekazywana wiedza opiera się na konkretnych przykładach i orzecznictwie, przy jednoczesnym uwzględnieniu faktu, iż za chwilę otworzą się nowe drogi pozyskiwania pieniędzy na dofinasowanie inwestycji z Unii Europejskiej.

Więcej informacji: www.profinfo.pl