Bankowa Akcja Honorowego Krwiodawstwa była w Białymstoku, Bydgoszczy, Chełmży, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Mońkach, Opolu, Poznaniu, Słupsku, Szczecinie, Toruniu, Warszawie, Wrocławiu i Wysokiem Mazowieckiem. 

Chociaż tegoroczna Bankowa Akcja Honorowego Krwiodawstwa zakończyła się, to krew przez cały rok można oddawać w oddziałach terenowych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Informacje, jak przygotować się do donacji i kto może zostać dawcą dostępne są w Bankomanii. Organizatorzy akcji zachęcają także do śledzenia aktualności na stronie Fundacji PKO Banku Polskiego i profilu BAHK na Facebooku, który ma blisko 93 tysiące fanów.

Joanna Wojewoda, lekarz i kierownik Działu Krwiodawców Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie przypomina, że krew potrzebna jest zawsze. 

Zaznacza, że aby ją oddać należy być osobą pełnoletnią (ale nie można przekroczyć 65. roku życia), zdrową i ważyć powyżej 50 kg. Czasowo może tę zdolność ograniczać między innymi wykonanie tatuażu lub pobyt na urlopie za granicą. Szczegółowe informacje znajdują się w ankiecie, którą należy wypełnić przed zabiegiem. W ocenie, czy dana osoba może zostać dawcą, poza informacjami z ankiety, pomagają także wyniki badania krwi. Wskazują one jednocześnie, czy w tym momencie zostanie dawcą jest dla niej bezpieczne. 

Joanna Wojewoda zapewnia, że podczas zabiegu wykorzystuje się wyłącznie sprzęt jednorazowy, a personel ambulansu jest dobrze przygotowany do udzielenia ewentualnej pomocy, gdyby zdarzyły się jakieś problemy, chociaż rzadko zachodzi taka potrzeba.

Źródło: www.newsrm.tv