Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt zmian w wykazie leków refundowanych, który wejdzie w życie 1 stycznia 2016 roku. W porównaniu do obecnie obowiązującego wykazu zawiera 49 nowych produktów, będących odpowiednikami leków dotychczas refundowanych.

Poza tym w związku z wpłynięciem wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych oraz upłynięciem z 1 stycznia 2016 roku terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych, w nowym obwieszczeniu nie znajdzie się 169 produktów obecnych w poprzednim.

Dla 1335 produktów zawierających 219 substancji czynnych lub rodzajów środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, lub rodzajów wyrobów medycznych wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu od 838,08 zł do 1 gr.

Zgodnie z projektem obwieszczenia dla 1257 produktów (1393 pozycji obwieszczenia) spadnie dopłata pacjenta - od 873,18 zł do 1 gr, dla 649 produktów (699 pozycji obwieszczenia) wzrośnie dopłata pacjenta - od 1 gr do 1417,50 zł, dla 2007 produktów (2249 pozycji obwieszczenia) spadną ceny detaliczne brutto - od 880,15 zł do 1 gr, a dla 44 produktów (49 pozycji obwieszczenia) wzrosną ceny detaliczne brutto - od 3 gr do 2,64 zł.

Projekt zawiera także zmiany w zakresie programów lekowych. Refundacją zostanie objęty lek zawierający substancję czynną mitoxantron (1 kod EAN), a także kolejne leki zawierające substancje czynne: deferazyroks (1 kod EAN), iloprost (1 kod EAN), turoctocog alfa (6 kodów EAN), voriconazol (1 kod EAN).

Dla 94 leków zawierających 27 substancji czynnych stosowanych w chemioterapii i programach lekowych wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu od 5203,20 zł do 0,16 zł.

W związku z: wpłynięciem wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych, upłynięciem z 1 stycznia 2016 roku terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych oraz odmową refundacji na kolejny okres w nowym obwieszczeniu nie znajdzie się 28 produktów obecnych w poprzednim.

Projekt obwieszczenia ministra zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który wejdzie w życie 1 stycznia 2016 roku dostępny jest na stronie www.bip.mz.gov.pl.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.mz.gov.pl, stan z dnia 21 grudnia 2015 r.