Wsparciem zostaną objęte szpitalne oddziały ratunkowe oraz ponadregionalne szpitale udzielające świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego, oddechowego oraz ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii oraz innych oddziałów zajmujących się leczeniem dzieci, a także projekty polegające na wymianie lub zakupie akceleratorów liniowych.

Wśród beneficjentów programu znalazł się między innymi Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki z Gorzowa Wielkopolskiego.
- Ten szpital podpisuje dzisiaj dwie umowy, to jest wyjątkowy dzień dla tego regionu. Jedna umowa dotyczy sprzętu dotyczącego szpitalnego oddziału ratunkowego, a druga akceleratora do radioterapii. Obie te umowy są razem warte ponad 25 mln zł i to jest ta specjalna okazja – zauważył minister zdrowia Konstanty Radziwiłł.

Umowy obejmują także modernizację i doposażenie klinik dziecięcych między innymi w Wojskowym Instytucie Medycznym, w Szpitalu Anny Mazowieckiej na Karowej w Warszawie, w Centralnym Szpitalu Klinicznym w Łodzi, w Szpitalu Klinicznym nr 1 w Katowicach, w Wojskowym Szpitalu z Polikliniką w Krakowie.
- To są te największe projekty – poinformował minister Radziwiłł. - Wśród dofinansowanych projektów znalazły się także inwestycje na modernizację SOR-ów, izb przyjęć, oddziałów ortopedycznych, pulmonologicznych, a także zakupu sprzętu do diagnostyki – dodał.

W ramach sektora zdrowie „Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020” Ministerstwo Zdrowia podpisało łącznie 220 umów na kwotę 1399,36 mln złotych wydatków kwalifikowanych, w tym 1177,4 mln złotych ze środków unijnych.

Umowy te wykorzystują 63,64 procenta dostępnej alokacji w ramach osi IX. Umowy dla kolejnych inwestycji będą zawierane na początku stycznia 2018 roku.

 [-OFERTA_HTML-]