„W związku z tak zwaną majówką chcemy wyjść naprzeciw oczekiwaniom pacjentów, którym trudno jest dotrzeć do Funduszu w zwykły dzień roboczy. W ten dzień bez pośpiechu można będzie załatwić wiele spraw, na które na co dzień brakuje czasu" - powiedziała  prezes NFZ Agnieszka Pachciarz.

"Szczególnie zapraszamy osoby, które planują wakacje za granicą i chcą zaopatrzyć się w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, niezbędną do bezpłatnego leczenia na terenie Unii" – dodała.

Podczas dnia otwartego będzie można także uzyskać informacje związane z lecznictwem uzdrowiskowym; potwierdzić wniosek i wyjaśnić wątpliwości związane z zaopatrzeniem w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze; uzyskać informacje o miejscach i zasadach udzielania świadczeń oraz złożyć skargę lub wniosek.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) umożliwia leczenie w państwach Unii Europejskiej, a także w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii. W większości przypadków wiąże się to jednak z koniecznością poniesienia części kosztów świadczeń medycznych; Fundusz nie zwraca takich opłat.

Osoby wyjeżdżające w góry powinny pamiętać o wykupieniu dodatkowego prywatnego ubezpieczenia, gdyż ratownictwo górskie w wielu krajach, m.in. w Austrii, we Francji, w Czechach oraz na Słowacji, jest w pełni odpłatne.

Gdy podczas naszego pobytu za granicą, niezbędna okaże się pomoc medyczna, EKUZ potwierdza prawo do korzystania ze świadczeń w placówkach działających w ramach powszechnego systemu opieki zdrowotnej. Kartę należy możliwie najwcześniej okazać lekarzowi lub administracji szpitala. Często potrzebny może być też dowód tożsamości lub kopia karty.

W większości państw także placówki działające w ramach powszechnego systemu ochrony zdrowia pobierają pewne opłaty od ubezpieczonych. EKUZ nie zwalnia z poniesienia tych kosztów. Dlatego przed wyjazdem warto zapoznać się zasadami działania systemu ochrony zdrowia państwa, do którego planujemy podróż.

W wielu zagranicznych miejscowościach wypoczynkowych lekarze przyjmują tylko prywatnie, w związku z tym nie honorują EKUZ. Za ich usługi trzeba zapłacić pełną cenę, której Fundusz nie zwróci.