Oprócz hemofilii występują też inne – pokrewne – skazy krwotoczne, na przykład choroba von Willebranda, które polegają między innymi na braku innych czynników krzepnięcia we krwi.

Leczenie chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne wymaga podawania koncentratu czynnika krzepnięcia. Powszechny, dla dzieci i dorosłych, dostęp do koncertantów czynników krzepnięcia (za pośrednictwem centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa) zapewniony jest w ramach programu polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia pod nazwą „Narodowy program leczenia chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne na lata 2012 – 2018”. 

Koncentraty muszą być podawane nie tylko w związku z krwawieniami, lecz także w związku z zabiegami. Leki są wykorzystywane w leczeniu domowym, ambulatoryjnym i szpitalnym, a ich zużycie jest nieregularne, zależne od zabiegów, częstości wylewów, itd.  W 2015 roku łączna wartość umów na realizację programu wyniosła około 226 mln zł. Uczestniczyło w nim 2359 pacjentów (1917 dorosłych i 442 dzieci).

Czytaj: Brakuje ośrodków kompleksowego leczenia hemofilii>>>

Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że problemem w leczeniu tej grupy chorych są wysokie koszty koncentratów, jednak dzięki stale rosnącym nakładom finansowym dostępność czynnika krzepnięcia zwiększyła się.

Większa dostępność koncentratów czynników umożliwia terapię ITI, wtórną profilaktykę – czyli podawanie koncentratu w celu zapobiegania wylewom. Od początku realizacji Narodowego programu leczenia chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne na lata 2012 – 2018 wzrosło zużycie wszystkich koncentratów czynników krzepnięcia (z wyjątkiem fibrynogenu, który stosuje zaledwie u kilkunastu pacjentów w Polsce).

Wzrost dostępności koncentratów czynników krzepnięcia przekłada się na zwiększenie mierników zużycia tych produktów leczniczych na mieszkańca Polski. W przypadku najpowszechniej stosowanego koncentratu czynnika krzepnięcia VIII miernik 6 jednostek międzynarodowych na mieszkańca określony w Narodowym programie leczenia chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne” na rok 2018  jest już bliski osiągnięcia – w 2015 roku osiągnięto 5,75 jednostek międzynarodowych.

Ministerstwo Zdrowia w ramach programu lekowego Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią a i b refunduje zarówno osoczopochodne jak i rekombinowane koncentraty czynników krzepnięcia, które mają zastosowanie w profilaktyce tej choroby.