Jednym z elementów reformy w zakresie opieki psychiatrycznej jest  ustawa o zdrowiu publicznym jako świadectwo nowoczesnego państwa, w którym profilaktyka  i prewencja stanowi istotny element ochrony zdrowia, zapobiegając chorobom i ich skutkom, a także pozostawienie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego jako wspierającego rozwój głównie  w obszarach strategii leczenia, infrastruktury i organizacji systemu.

Kolejnym elementem jest nowa (pierwsza od 20 lat) taryfa świadczeń psychiatrycznych dokonana przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, a także przygotowanie do opracowania mapy potrzeb zdrowotnych w dziedzinie psychiatrii, która powinna być gotowa do kwietnia 2016 roku. 

Ministerstwo zdrowia informuje także o możliwości pozyskania środków europejskich na działania związane z poprawą infrastruktury placówek ochrony zdrowia oraz działania mające na celu deinstytucjonalizację opieki psychiatrycznej i utrzymanie dotychczasowego kierunku działań związanych z wdrażaniem modelu środowiskowej opieki psychiatryczne. Ministerstwo proponuje przeprowadzenie pilotażu, który będzie miał na celu weryfikację przyjętych założeń organizacyjno-finansowych. Zapowiada także powołanie zespołu do spraw przygotowania kontynuacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Czytaj: MZ: Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego będzie kontynuowany >>>

Ministerstwo Zdrowia przypomina, że różne formy zaburzeń psychicznych dotykają blisko 25 procent populacji, a  prognozy WHO sugerują, że w roku 2020 depresja będzie drugą co do znaczenia przyczyną niepełnosprawności na świecie. Największe znaczenie mają zaburzenia uważane za skutek przemian cywilizacyjnych (pośpiechu, niestabilności itp.) oraz zaburzenia psychiczne towarzyszące chorobom somatycznym i wikłające ich przebieg.

Celem Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego ma być między innymi zredukowanie efektu stygmatyzacji związanego z zaburzeniami psychicznymi. Efektem stygmatyzacji jest ze strony pacjentów unikanie leczenia psychiatrycznego, a ze strony otoczenia unikanie kontaktu z osobami chorymi. Tragicznym skutkiem stygmatyzacji psychiatrycznej jest dyskryminacja chorych psychicznie w różnych obszarach życia społecznego, od trudności w uzyskaniu zatrudnienia do zaniżania kosztów leczenia psychiatrycznego i zaniedbywania elementarnej potrzeby zapewnienia godziwych warunków leczenia. Skrajnym wyrazem dyskryminacji są (zdarzające się nadal) trudności w uzyskaniu pomocy lekarskiej w przypadku somatycznych problemów osób chorych psychicznie. 

Kolejnym celem Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego jest przedstawienie współczesnej oferty leczenia psychiatrycznego i przełamanie stereotypu o złym rokowaniu zaburzeń psychicznych. Przedstawiając możliwości leczenia i rehabilitacji oraz korzystając ze współpracy z organizacjami pacjentów można ukazać aktywne życie chorych podejmujących odpowiedzialność ze swoje zdrowie.