Chodzi o arbitralną, niezgodną z przepisami ingerencję w wykaz czasopism punktowanych, która bezpośrednio wpłynie na wyniki parametryzacji. Wiceminister przyznał, że zastosowanie przepisów Ustawy 2.0 sprawi, że wiele uczelni straci uprawnienia do nadawania tytułów, stąd pomysł, by pozycje uczelni podbić odpowiednią zmianą w wykazach.

Po wrzutkach na listę czasopism ewaluacja uczelni może rozstrzygnąć się w sądzie>>

 

- Dlatego, że w przyszłym roku, jeśli dokona się ewaluacja wprost tylko i wyłącznie na tych zasadach, które zostały określone w tym systemie, a chcemy jednak dokonać pewnej nowelizacji, ale nie dokonywać – zaznaczam bardzo wyraźnie – rewolucji, może się okazać, że jeśli chodzi o uniwersytety, szkoły wyższe, to większość z nich utraci uprawnienia do prowadzenia szkół doktorskich – mówił.

 

 

Zastosowanie przepisów wprost

- Dlatego, że w przyszłym roku, jeśli dokona się ewaluacja wprost tylko i wyłącznie na tych zasadach, które zostały określone w tym systemie, a chcemy jednak dokonać pewnej nowelizacji, ale nie dokonywać – zaznaczam bardzo wyraźnie – rewolucji, może się okazać, że jeśli chodzi o uniwersytety, szkoły wyższe, to większość z nich utraci uprawnienia do prowadzenia szkół doktorskich – mówił.

Zapytany, czy należy zdymisjonować członków zasiadających w Komisji Ewaluacji Nauki, skoro rekomendowany przez nią spis czasopism nie spotkał się z akceptacją resortu, stwierdził. - Absolutnie nie. Ja na to spoglądam nie z perspektywy tylko i wyłącznie jednej uczelni czy trzech najlepszych uczelni, czy Uniwersytetu Warszawskiego, czy Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale jako urzędnik państwowy, jako wiceminister zobligowany jestem do spoglądania dużo, dużo szerzej – powiedział.

 

Niska kategoria to utrata autonomii

Dwie lutowe aktualizacje wykazu punktowanych czasopism wzbudziły ogromne poruszenie w środowisku naukowym – na liście znalazły się periodyki nierekomendowane przez Komisję Ewaluacji Nauki. W dodatku czasem z liczbą punktów, których zgodnie z rozporządzeniem nie mogły dostać. Nie ma wątpliwości, że mocno namiesza to w wynikach ewaluacji.

Czytaj: 
Wrzutka na liście punktowanych czasopism – niektóre nagle docenione>>
Komitet Nauk Prawnych PAN krytykuje ministra za ingerencję w listę czasopism>>
Nowa lista czasopism nie była konsultowana z PAN, ani z rektorami>>

 

Ustawa 2.0 mocno zmodyfikowała zasady ewaluacji działalności naukowej – to, jaką kategorię przyzna się dyscyplinie naukowej na danej uczelni, będzie kluczowe nie tylko ze względów finansowych. Zaważy na przetrwaniu danego ośrodka, bo to od tego zależeć będzie m.in. możliwość nadawania stopni i tytułów, akademicki charakter uczelni, możliwość prowadzenia szkół doktorskich, czy choćby samodzielność przy tworzeniu kierunków studiów. Wszystkie ośrodki z kategorią niższą niż B+ takie uprawnienia stracą.