Na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ogłosiła w ramach KPO konkurs skierowany do przedstawicieli poszczególnych branż. Przewiduje się utworzenie co najmniej 20 BCU do końca 2023 r. a kolejnych 100 do końca 2024 r.

Czytaj: 
Premier: Na przełomie października i listopada pierwszy wniosek o pieniądze z KPO>>
 KE: Ocena zmian w polskich sądach przy pierwszym wniosku o pieniądze z KPO>>

Zaawansowane technologicznie ośrodki kształcenia

Do udziału w konkursie zapraszane są m.in. organizacje branżowe, izby gospodarcze, stowarzyszenia zawodowe i samorządy zawodowe zrzeszające osoby wykonujące dany zawód.

Jak podkreśla MEiN, formuła BCU będzie nowością w systemie oświaty. Centra mają być zaawansowanymi technologicznie ośrodkami kształcenia, szkolenia i egzaminowania w danej branży. Z ich oferty będą mogli korzystać uczniowie, studenci, nauczyciele, wykładowcy oraz pracownicy branż.

W każdej ze 120 dziedzin określonych na potrzeby konkursu ma powstać jedno centrum w kraju – o jego lokalizacji zdecyduje dana branża, przy czym BCU będą tworzone przy szkołach kształcących w zawodach lub centrach kształcenia zawodowego.

Branże kluczowe dla rozwoju

Centra będą się specjalizowały w danej dziedzinie gospodarki. Wśród 120 dziedzin, w których powstaną centra znajdą się także branże kluczowe dla rozwoju przemysłu, w tym m.in. automatyka, robotyka, mechatronika, przemysł motoryzacyjny, przemysł lotniczy, energetyka odnawialna, transport, spedycja i logistyka, czy przetwórstwo spożywcze.
Według założeń, dzięki zaangażowaniu branż projekty te mają połączyć w jeszcze większym stopniu biznes z edukacją zawodową i zapewnią trwałą współpracę pomiędzy branżami, szkołami zawodowymi i uczelniami.

BCU pełnić będą cztery funkcje: edukacyjno-szkoleniową, integrująco-wspierającą, innowacyjno-rozwojową i doradczo-promocyjną.

BCU wzmocnią tym samym reformę kształcenia zawodowego wdrażaną przez resort edukacji od 2019 r.