Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. wymianę torów, przebudowę sieci trakcyjnej, oraz prace na stacjach Katowice i Chorzów Batory.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę spółki ZUE, która zrealizuje całą inwestycję za kwotę 52,27 mln zł. Ponadto, zwycięski wykonawca zaproponował 72-miesięczny okres gwarancji. Budżet zamawiającego opiewa natomiast na 57,85 mln zł.

O wyborze wykonawcy decydowało kryterium ceny (90 proc.) oraz gwarancja (10 proc.). Termin realizacji inwestycji to 30 listopada 2015 r.

Źródło: www.wnp.pl