Samorząd przyznał wyróżnienie Zofii Posmysz za propagowanie idei Oświęcimia jako miasta pokoju poprzez działalność na rzecz pojednania narodów oraz wieloletnią współpracę z tamtejszym Międzynarodowym Domem Spotkań Młodzieży.

Zofia Posmysz urodziła się w 1923 roku w Krakowie. Podczas okupacji uczęszczała na komplety tajnego nauczania oraz kolportowała gazetki konspiracyjne. Aresztowana 15 kwietnia 1942 roku w Krakowie. Trafiła do więzienia przy ulicy Montelupich, skąd 30 maja 1942 roku Niemcy deportowali ją do KL Auschwitz. Otrzymała numer 7566.

Początkowo Niemcy skierowali ją do pracy w komandach zewnętrznych. Od czerwca do sierpnia 1942 roku przebywała w karnej kompanii w Budach. Po odbyciu kary pracowała kolejno w obieralni ziemniaków, w kuchni więźniarskiej, a następnie pełniła funkcję pisarki w magazynie żywnościowym i kuchni więźniarskiej. 18 stycznia 1945 roku została ewakuowana do KL Ravensbrueck. Wyzwolenia doczekała 2 maja 1945 roku w Neustadt-Glewe, podobozie KL Ravensbrueck.

Po wojnie pracowała jako korektorka w redakcji jednej z warszawskich gazet, a potem w dziale literackim Polskiego Radia. Jest autorką książek o tematyce obozowej: "Pasażerka", "Wakacje nad Adriatykiem", "Ten sam doktor M", "Do wolności, do śmierci do życia". Największą popularność zdobyła "Pasażerka", przetłumaczona na kilka języków. Na jej podstawie Andrzej Munk zrealizował film pod tym samym tytułem. Była też scenarzystką popularnego słuchowiska radiowego "W Jezioranach".

W 2006 roku znalazła się w grupie byłych więźniów, którzy witali w byłym obozie Auschwitz pielgrzymującego Benedykta XVI.

Zofia Posmysz często odwiedza Oświęcim. Spotyka się z młodzieżą w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży, który został otwarty w 1986 roku z inicjatywy niemieckiej organizacji "Akcja Znaki Pokuty". Olbrzymi wpływ na jego powstanie mieli byli więźniowie obozów zagłady. Placówka organizuje spotkania i dyskusje, które mają służyć znoszeniu barier wynikających z wojennej przeszłości oraz budowaniu porozumienia między młodzieżą różnych krajów. Każdego roku Dom odwiedza blisko 200 grup, głównie z Polski i Niemiec.

Honorowe obywatelstwo Oświęcimia samorząd przyznał m.in. pośmiertnie rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu. Posiadali go także nieżyjący już aktor August Kowalczyk, scenarzysta, reżyser i malarz Józef Szajna oraz filmowiec Henryk Lehnert.