Związek ogłosił, że 14 października będzie Nauczycielskim Dniem Protestu. Do wspólnego udziału w manifestacji, która odbędzie się w Warszawie przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, zostały zaproszone także inne organizacje związkowe.

Szef ZNP przypomniał postulaty i żądania Związku kierowane do rządu. Są to m.in.:

- zachowanie uregulowań pragmatyki zawodowej nauczycieli w randze odrębnej ustawy,

- zwiększenie udziału budżetowych nakładów na oświatę w PKB,

- podwyższenie o 10% wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych oraz zmiany w systemie wynagradzania pracowników samorządowych,

- zahamowanie procesu przekazywania publicznych szkół i przedszkoli samorządowych osobom fizycznym i prawnym niebędącym jednostkami samorządu terytorialnego.

- obrona praw związkowych w świetle zapowiedzi premier Ewy Kopacz, która przedstawiając program wyborczy PO, zapowiedziała koniec obowiązku finansowania przez pracodawców etatów związkowych.

(www.znp.edu.pl)