Publiczna oświata obowiązkiem samorządu

Związkowcy chcieli zagwarantowania, że szkoły prowadzić będą jednostki samorządu terytorialnego. Apelowali o wprowadzenie do treści ustawy zapisu, że każdemu rodzicowi przysługuje prawo posłania dziecka do szkoły obwodowej prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego. W przepisach ma się także znaleźć gwarancja, że jednostki samorządu obowiązkowo będą realizować zadania oświatowe.

Posłowie nie przyjęli poprawek związkowców

Ustawodawca zwolnił gminy z obowiązku prowadzenia szkół i przedszkoli. Jest to niezwykle groźne dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, bowiem przepisy Karty Nauczyciela i ustawy o pracownikach samorządowych nie obowiązują w szkołach i placówkach prowadzonych przez podmioty inne niż samorząd - uważa ZNP.

Wkrótce kolejny wniosek

Poprawki ZNP odrzucone przez posłów Prawa i Sprawiedliwości zostaną zgłoszone jako wnioski mniejszości lub podczas drugiego czytania.

- Przedstawiciele ZNP przez cały proces legislacyjny będą zabiegali o zniwelowanie skutków niekorzystnych zapisów, dotyczących spraw systemowych i pracowniczych. - piszą związkowcy w komunikacie na swojej stronie internetowej.

Pewne ograniczenia w kwestii przekazywania szkół przez samorządy zawiera projekt przepisów wprowadzających ustawę - Prawo oświatowe. Zakłada on, że gmina nie będzie mogła przekazać innym podmiotom wszystkich placówek danego typu. Jeżeli już to zrobiła, będzie musiała je przejąć ponownie do 2022 r.

Więcej: www.znp.edu.pl/element/2931/Poprawki_ZNP_do_ustaw_oswiatowych

(www.znp.edu.pl)