Gminna Komisja Wyborcza – jak poinformowała w piątek PAP jej przewodnicząca Anna Formela – zarejestrowała jako kandydatów: Barbarę Dykier, Andrzeja Janukowicza, Jerzego Karasia, Zdzisława Kołodziejskiego, Małgorzatę Stanisławczuk i Tomasza Świderskiego.

Barbara Dykier jest skarbnikiem gminy Słupsk, od 13 lutego br. pełni obowiązki wójta.

Andrzej Janukowicz, według lokalnych mediów, jest byłym lotnikiem. Z oświadczenia lustracyjnego przekazanego przez kandydata Gminnej Komisji Wyborczej wynika, że był on współpracownikiem organów bezpieczeństwa PRL.

Jerzy Karaś jest radnym gminy wiejskiej Słupsk.

Zdzisław Kołodziejski jest radnym powiatu słupskiego, byłym starostą słupskim, kieruje znajdującym się w Strzelinie oddziałem Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Należy do PSL i jest jedynym partyjnym kandydatem w wyborach.

Małgorzata Stanisławczuk pracuje jako główny specjalista w Pomorskim Oddziale Doradztwa Rolniczego w Strzelinie. W 2010 r. bez powodzenia startowała w wyborach na wójta gminy Słupsk. Zdobyła wówczas 45,95 proc. głosów; przegrała z odwołanym w ub.r. wójtem Mariuszem Chmielem.

Tomasz Świtek prowadzi własną działalność gospodarczą.

Przedterminowe wybory wójta gminy Słupsk odbędą się, gdyż dotychczasowy włodarz Mariusz Chmiel został odwołany pod koniec grudnia ub.r. z urzędu przez wojewodę pomorskiego w związku z prawomocnym wyrokiem w karnej sprawie o prowadzenie przez niego samochodu pod wpływem alkoholu.

Ze spisu wyborców sporządzonego na IV kwartał ub.r. wynika, że do udziału w głosowaniu uprawnionych jest 12 058 mieszkańców gminy.