Zdaniem eksperta ZMP - Marka Wójcika - dokument zawiera kilka rewolucyjnych i korzystnych z punktu widzenia samorządów modyfikacji.

Zaproponowane rozwiązania są szczególnie korzystne dla miast leżących na Śląsku i w Polsce wschodniej, oraz niewielkich miasteczek i dużych aglomeracji. W opinii eksperta, projekt opiera się na zasadzie zrównoważonego rozwoju, zintegrowanego terytorialnie oraz funkcjonalnie. Zdaniem zarządu ZMP, takie rozwiązanie pozwoli efektywnie wykorzystać lokalne zasoby i potencjały oraz uprości skoordynowanie kosztownych zjawisk związanych z rozlewaniem się miast.

Na odbywającym się 26 września br. spotkaniu, członkowie zarządu ZMP zasygnalizowali jednak, aby zamiast „powiatowych rad rozwoju”, były to „lokalne rady rozwoju” (powoływane dla obszarów funkcjonalnych na terenie których podjęto współdziałanie dla rozwoju). Zdarza się bowiem, że obszary te obejmują kilka powiatów. Wątpliwości wśród samorządowców budzi także duża ogólnikowość zapisów czy możliwość realizacji planowanych rozwiązań.

Związkowcy zwracają także uwagę na kierunki działania. Za najważniejsze uznano między innymi poprawę organizacji świadczenia lokalnych usług publicznych czy wzmocnienie finansów samorządowych. W osiągnięciu drugiego ze wspomnianych celów pomóc ma zwiększenie roli dochodów własnych w finansowaniu działalności samorządów czy modyfikacja zasad finansowania rozwoju terytorialnego.

(zmp.poznan.pl)

 

LEX Samorząd Terytorialny
Artykuł pochodzi z programu LEX Samorząd Terytorialny
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami