Rząd przygotował projekt nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy oraz o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych.

Związek Miast Polskich w większości pozytywnie ocenia projekt.

Zdaniem samorządowców nowelizacja zawiera szereg rozwiązań, które mogą korzystnie wpłynąć na gospodarowanie mieszkaniami gminnymi. Wprowadza między innymi zapisy dotyczące większych uprawnień w dysponowaniu własnym zasobem oraz brak dziedziczenia mieszkań komunalnych.

Związek uważa, że mieszkania gminne powinny być wykorzystywane do zaspokajania potrzeb osób, które są biedne i potrzebują pomocy. Nie powinno być tak, że mieszkania te przechodzą z pokolenia na pokolenie w jednej rodzinie i nie spełniają funkcji socjalnej.
 

Nie wszystkie zapisy projektu jednak podobają się samorządowcom. Niektóre z nich uniemożliwią bowiem funkcjonowanie dobrych praktyk.

Ponadto, zdaniem Związku przepisy prawa powinny wyznaczać jedyynie generalne kierunki działania jednostek samorządu terytorialnego i pozostawić im swobodę w prowadzeniu własnej, samodzielnej polityki mieszkaniowej.

Ostateczną opinię o projekcie zarząd Związku Miast Polskich podejmie w nowym roku.

(RP.pl)