Zmowa przetargowa jest przestępstwem. Art. 305 § 1 k.k. stanowi: kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą, działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech.

Mocne poszlaki wystarczą, by udowodnić zmowę >>>

Jak pisze "Rz", udaremnienie przetargu ma miejsce, gdy na skutek działań sprawcy przetarg nie może się odbyć. Natomiast utrudnianie przetargu to stawianie przeszkód w procedurze przetargowej, które prowadzą np. do opóźnienia jego rozstrzygnięcia. W praktyce zmowy przetargowe, prowadzące do rezygnacji z konkurowania między sobą na rzecz współpracy przy składaniu ofert, najczęściej dotyczą ustalenia wysokości cen ofertowych albo podziału rynku.

Warto także podkreślić, iż jest to tzw. przestępstwo materialne, bowiem do jego dokonania nie jest potrzebne osiągnięcie przez sprawcę korzyści majątkowej. By doszło do przestępstwa wystarczy jedynie podejmowanie działań, które mogą szkodę spowodować.

Źródło: www.rp.pl