Planowane w projekcie zmiany są efektem tego, że wkład własny gmin w rozumieniu przepisów o finansach publicznych stanowi spory problem, gdyż często jest on przyczyną niewykorzystywania całkowitej kwoty dotacji przeznaczonej na stypendia oraz zasiłki szkolne przez gminy, w szczególności te uboższe.

Przewidziane zmiany zakładają, że w przypadku gminy, w której wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w JST, jest równy lub niższy od 40 proc. wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin, wkład własny samorządu będzie wynosił 5 proc. Natomiast w przypadku JST, w której wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie, jest wyższy od 40 proc. i równy lub niższy od 75 proc. wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin, wkład własny samorządu będzie wynosił 10 proc.

Zdaniem twórców projektu, planowane zmiany pozytywnie wpłyną na udzielanie stypendiów i zasiłków szkolnych w gminach biednych i średniozamożnych. Natomiast w przypadku pozostałych samorządów lokalnych, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca przekracza 75 proc. wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin, wkład własny będzie stanowił, tak jak dotychczas 20 proc.

(www.wartowiedziec.pl)
 

LEX Samorząd Terytorialny
Artykuł pochodzi z programu LEX Samorząd Terytorialny
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami