Do tej pory w prawie unijnym brak było przepisów regulujących problematykę umów o zamówienie publiczne. Jak pisze ekspert Artur Kawik w "Rz", wraz z uchwaleniem nowych dyrektyw unijnych, po raz pierwszy wprowadzono do unijnego prawa, przepisy odnoszące się wprost do etapu realizacji umowy.

Partnerstwo innowacyjne w świetle nowych unijnych dyrektyw >>>

Jedną z nowości jest określenie przesłanek umożliwiających zmianę dotychczasowego wykonawcy. Zamawiający będzie mógł to zrobić np. gdy zostało to przewidziane w dokumentach zamówienia, lub gdy zachodzi przypadek sukcesji uniwersalnej w prawa i obowiązki pierwotnego wykonawcy przez innego wykonawcę, czy w sytuacji, gdy zamawiający sam przyjmuje zobowiązania wykonawcy względem jego podwykonawców, gdy możliwość taką przewidują przepisy krajowe.

Dokonanie zmiany podmiotowej po stronie wykonawcy w przypadku sukcesji jest znane w polskim p.z.p., jednak te dwie dodatkowe przesłanki stanowią nowość. Ponadto, zamawiający będzie mógł także zmienić wynagrodzenie wykonawcy na wyższe, bez konieczności przeprowadzenia nowego przetargu.

Nowa dyrektywa unijna przewiduje odpowiedzialność podmiotu trzeciego >>>

Powyższy artykuł zawiera fragmenty publikacji autorstwa Artura Kawika, prawnika w zespole 
prawa zamówień publicznych kancelarii Dentons, opublikowanej w "Rzeczpospolitej".

Źródło: www.rp.pl