Rzadziej natomiast zajmują się pilnowaniem porządku, zapobieganie chuligańskim wybrykom czy walką z hałasem. Wynika to m.in. z raportu MSW o działalności straży miejskich i gminnych w 2012 r., do którego dotarła „Rzeczpospolita”.

Więcej na http://www.rp.pl