Nowe zasady wprowadzono ustawą z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. (Dz. U. poz. 1010 z późn. zm.). W nowelizacji m.in. podano definicję wydatków bieżących będących podstawą do obliczania wysokości dotacji, wskazano na jakich zasadach mają być przyznawane dotacje na prowadzenie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, a ponadto zmianie uległy zasady przyznawania dotacji domom wczasów dziecięcych. Tym samym nowelizacja ma wpływ na treść uchwał stanowionych przez j.s.t. na podstawie art. 80 ust. 4 i 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty, co wymusza stosowne działania legislacyjne ze strony samorządów.

Dotacje w oświacie - nowelizacja przepisów od 1 stycznia 2017 r. – pobierz bezpłatny ebook>>>

Należy pamiętać również, że organy stanowiące j.s.t. mogą zdecydować o udzieleniu wspomnianych dotacji w wysokości wyższej niż przewidziana ustawowo. Upoważniają do tego nowo dodane art. 80 ust. 10 i art. 90 ust. 10 ustawy o systemie oświaty.

Więcej informacji o zmianach w prawie i ich wpływie na akty prawne stanowione przez jednostki samorządu terytorialnego Użytkownicy LEX mogą pozyskać dzięki funkcjonalności Zegar legislacyjny.

 

LEX Omega Administracja Samorządowa
Artykuł pochodzi z programu LEX Omega Administracja Samorządowa
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami