Inwestycja o łącznej długości 22,7 km została podzielona na dwa krótsze odcinki realizacyjne. Zadanie I dotyczy budowy odcinka Nidzica Północ - Nidzica Południe o długości 9,1 km, a zadanie II obejmuje z kolei budowę odcinka Nidzica Południe - Napierki o długości 13, 6 km. 

Wykonawcą pierwszego zadania o wartości 229,4 mln zł jest Strabag Sp. z o.o. Drugie zadanie zrealizuje firma Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o. o. za kwotę 263,1 mln zł. Obaj wykonawcy planują zrealizować inwestycję w terminie 20 miesięcy, oferują także 10 lat gwarancji.

- Inwestycja polegać będzie na budowie odcinka dwujezdniowej drogi ekspresowej S7 wraz z budową dróg serwisowych, remontem wybranych dróg lokalnych, budową obiektów inżynierskich oraz obiektów ochrony środowiska. Powstaną cztery węzły drogowe - „Nidzica Północ”, „Nidzica Południe”, „Powierż”, „Napierki” - podano w komunikacie.

Źródło: www.gddkia.gov.pl