Zapraszamy do lektury artykułu Anny Fogel  pt. Środowiskowe aspekty uprawnień społeczeństwa w sporządzaniu studiów uwarunkowań i planów miejscowych ,, dostępnego juz teraz w Serwisie Samorządowym Wolters Kluwer Polska.
 
 
SAMORZĄD TERYTORIALNY NR 5/2010
 
Konkurs
Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej do oceny rozpraw doktorskich, oraz prac magisterskich i licencjackich nadesłanych do VII edycji Konkursu ogłoszonego przez Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska i Redakcję ,,Samorządu Terytorialnego".
 
Ogłoszenie o VIII edycji Konkursu na najlepsze rozprawy doktorskie oraz prace magisterskie i licencjackie, obronione w 2010 r.
 
20 lat samorządu
Wystąpienie prof. Jerzego Buzka, Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, podczas Kongresu 20-lecia Samorządu terytorialnego.
(Poznań, 8 marca 2010 r.)
 
List Lecha Wałęsy do uczestników Kongresu 20-lecia Samorządu Terytorialnego.
(Poznań, 8 marca 2010 r.)
 

Artykuły
Andrzej Szewc
Ewolucja polskiego prawa samorządu terytorialnego w latach 1999-2010.
 
Waldemar A. Gorzym-Wilkowski
Rywalizacja o przestrzeń w systemach planowania przestrzennego Polski u Ukrainy.
 
Wojciech Szwajdler
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy a studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
 
Anna Fogel
Środowiskowe aspekty uprawnień społeczeństwa w sporządzaniu studiów uwarunkowań i planów miejscowych.
 
Kamila Lewandowska, Tomasz Lewandowski
Skarga na bezczynność organu administracji do sądu administracyjnego - przesłanki dopuszczalności.
 
Orzecznictwo
Dawid Sześciło
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 23 grudnia 2009 r., w sprawie C-376/08 Serrantoni Srl, Consorzio stabile edili Scrl v. Comune di Milano.
 
Piotr Szkudlarek
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 26 września 2008 r., II OSK 1101/07.
 
Sprawozdania:
Anna Wierzbica
Konferencja naukowa ,,20-lecie samorządu terytorialnego w Polsce"
(Katowice, 11 marca 2010 r.)
 
Joanna Proniewicz
,,Kongres 20-lecia Samorządu Terytorialnego"
(Poznań, 8-9 marca 2010 r.)
 
Informatorium naukowe:
Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.
 
Katedra Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.
 
Przegląd piśmiennictwa:
Opracowała Justyna Przedańska
 

Już teraz zamów prenumeratę roczną miesięcznika Samorząd Terytorialny


Zobacz poprzednie numery Samorządu Terytorialnego:
ZAPOWIEDŹ NOWEGO NUMERU MIESIĘCZNIKA SAMORZĄD TERYTORIALNY 4/2010