Zapraszamy do lektury artykułu Gabriela Węgrzyna  pt. Klauzula o przejściu prawa własności działki wydzielonej pod drogę publiczną jako element decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości , dostępnego juz teraz w Serwisie Samorządowym Wolters Kluwer Polska.
 
 
SAMORZĄD TERYTORIALNY NR 3/2010
 

Artykuły
Przemysław Śleszyński
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009. Uwarunkowania zachowań wyborczych i tendencje zmian.
 
Maciej J. Nowak
Polskie obszary metropolitalne - problemy definicyjne.
 
Barbara Buzowska
Marketingowa orientacja w praktyce jednostki samorządu terytorialnego - dziedzictwo kulturowe wartością marketingową wizerunku powiatu tarnowskiego.
 
Marek Wiewióra
Monitoring finansowy jednostek samorządu terytorialnego jako element pożądanego systemu nadzoru państwa nad samorządem terytorialnym.
 
Gabriel Węgrzyn
Klauzula o przejściu prawa własności działki wydzielonej pod drogę publiczną jako element decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości.
 
Jerzy Korczak, Adam Ostapski
Opinia rady gminy w sprawie lokalizacji ośrodka gier.
 
Poglądy i polemiki
Ryszard Szarek
Czy odpowiedzialność majątkowa urzędników powinna mieć nowe uregulowanie prawne?
 
Orzecznictwo
Dawid Sześciło
Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 2 listopada 2006 r. w sprawie Giacomelli przeciwko Włochom, skarga nr 59909/00
 
Dariusz Felcenloben
Postanowienie Sądu Najwyższego z 14 marca 2002 r., IV CKN 809/00
 
Przegląd piśmiennictwa:
Opracowała Justyna Przedańska


Już teraz zamów prenumeratę roczną miesięcznika Samorząd Terytorialny