Zapraszamy do lektury artykułu Grzegorza Karwatowicza i Marty Lamch-Rejowskiej pt. ,,Antykryzysowa" nowelizacja ustawy - Prawo zamówień publicznych, dostępnego już teraz  w Serwisie Samorządowym Wolters Kluwer Polska.


FINANSE KOMUNALNE Nr 3/2010
 
Artykuły
Aleksander Nelicki, Igor Zachariasz
System finansowania zadań samorządu terytorialnego. Rozważania na marginesie raportu IBnGR ,,Wyrównywanie dochodów jednostek samorządu terytorialnego".
 
Budżet
Grzegorz Ostrzołek
Problemy finansowania inwestycji wierzytelnościami przez jednostki samorządu terytorialnego.
 
Podatki i opłaty lokalne
Leonard Etel
Czy uchwały rady gmin w sprawie renty planistycznej i opłaty adiacenckiej są w nadzorze regionalnych izb obrachunkowych.
 
Marcin Szymankiewicz
Ulga inwestycyjna w podatku rolnym (wybrane zagadnienia).
 
Mienie i zamówienia publiczne
Grzegorz Karwatowicz, Marta Lamch-Rejowska
,,Antykryzysowa" nowelizacja ustawy - Prawo zamówień publicznych .
 
Nadzór i kontrola
Damian Grzelka
Realizacja dochodów z mienia komunalnego - wnioski z kontroli RIO.
 
Dylematy
Barbara Wołczak
Jakim numerem identyfikacji podatkowej powinna posługiwać się jednostka samorządu terytorialnego?
 
Orzecznictwo
Krzysztof Radzikowski
Opodatkowanie dróg polnych podatkami lokalnymi (glosa do wyroku WSA w Szczecinie z 6 stycznia 2009 r., sygn. akt: I SA/Sz 374/08).Już teraz zamów prenumeratę roczną miesięcznika Finanse Komunalne