XI Konferencja Zamówień Publicznych to wydarzenie organizowane przez Wolters Kluwer SA, wydawcę modułu LEX Zamówienia Publiczne, w trakcie którego najlepsi specjaliści omówią zmiany, jakie zostały wprowadzone do polskiego systemu zamówień publicznych w 2016 r. w związku z obowiązkiem wdrożenia dyrektyw UE.

Eksperci przedstawią pierwsze doświadczenia w stosowaniu znowelizowanych przepisów Prawa zamówień publicznych i odpowiemy na pytania uczestników spotkania.

Koordynatorem merytorycznym XI Konferencji Zamówień Publicznych jest dr Włodzimierz Dzierżanowski.

Co zostanie omówione podczas konferencji?
- Zasady udzielania zamówień publicznych po nowelizacji PZP
- Ogłoszenia i plany zamówień po zmianach w PZP
- Warunki udziału w postępowaniu i przesłanki wykluczenia – nowe ujęcie
- Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – zasady wypełniania i składania
- Zawieranie umowy o pracę – nowy obowiązek wykonawców i podwykonawców
- Weryfikacja podwykonawców w procedurze udzielania zamówienia i w trakcie realizacji umowy
- Kryteria oceny ofert. Dopuszczalność wyłącznego kryterium ceny
- Zmiany umowy o zamówienie publiczne
- Zamówienia in-house
- Zamówienia na usługi społeczne i inne usługi szczególne


Zaproszeni prelegenci to niekwestionowane autorytety na rynku zamówień publicznych. Specjalnie dla Państwa omówią najważniejsze zmiany w Prawie zamówień publicznych, które weszły w życie 28 lipca 2016 r. Odpowiedzą na Państwa pytania, rozwieją wątpliwości, podzielą się dobrą praktyką.

Program konferencji adresowany jest do wszystkich osób zainteresowanych tematyką zamówień publicznych:

- pracowników działów zamówień publicznych administracji rządowej i samorządowej
- prawników specjalizujących się w prawie zamówień publicznych
- przedstawicieli firm pełniących rolę wykonawcy w przetargach publicznych

Szczegółowe informacje na temat konferencji znajdą Państwo na stronie http://szkolenia.wolterskluwer.pl/konferencjazp