Program jest realizowany przez Inicjatywę Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce (Global Compact) we współpracy z Ministerstwem Gospodarki, innymi resortami oraz urzędami marszałkowskimi.

Dla UN Global Compact istotne znaczenie ma wprowadzenie do systemu zamówień publicznych ONZ polskich firm respektujących prawo międzynarodowe. Wymaga tego dokument UN Supplier Code of Conduct, który został przyjęty przez Organizację Narodów Zjednoczonych, w oparciu o 10 zasad UN Global Compact, wspierających i umożliwiających partnerstwo pomiędzy Systemem ONZ a sektorem prywatnym.

Zgodnie z zaleceniem Sekretarza Generalnego ONZ, jedynie etyczne firmy, najlepiej będące członkiem UN Global Compact, mogą ubiegać się o włączenie do systemu zamówień publicznych ONZ.

Polskie firmy mogą skutecznie konkurować nie tylko ceną, ale przede wszystkim jakością dostarczanych produktów i usług. Barierą dla nich jest niewystarczająca wiedza praktyczna o systemie zamówień publicznych ONZ oraz niewielka wiedza o krokach formalnoprawnych, które firma powinna podjąć, aby skutecznie konkurować na wzrastającym rynku zamówień publicznych ONZ.

Według danych prezentowanych przez raport roczny przygotowany na zlecenie UNOPS, polscy przedsiębiorcy w roku 2013 najczęściej dostarczali środki farmaceutyczne i sprzęt laboratoryjny oraz świadczyli usługi administracyjne i inżynieryjne , gdzie konkurencja jest relatywnie wysoka. Łącznie dostarczyli towary i usługi o wartości 2,4 mln USD, co stanowi 0,02 proc. całkowitej wartości rynku zamówień systemu ONZ w roku 2013.

Źródło: www.bcc.org.pl