Nie ma przeszkód prawnych, aby zamawiający zatrzymał u siebie ofertę wycofaną przez wykonawcę przed terminem składania ofert. Jednocześnie, co do zasady, zamawiający nie powinien otwierać oferty wycofanej na sesji otwarcia ofert. Ofert wycofanych przed upływem terminu składania ofert nie ujmuje się w informacji z otwarcia ofert.

Przepis art. 84 ust. 1 Prawa zamówień publicznych z 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) dalej p.z.p. pozwala wykonawcy na wycofanie oferty przed upływem terminu składania ofert. Jednocześnie, przepisy p.z.p. nie wskazują jak należy postąpić z wycofaną ofertą. Tym samym, nie ma przeszkód prawnych, aby zamawiający zatrzymał u siebie ofertę wycofaną przez wykonawcę przed terminem składania ofert.

Zamawiający nie ma obowiązku zwracania takiej oferty bez wyraźnej prośby wykonawcy. Jeżeli oferta została wycofana to należy ja traktować tak, jakby wcale nie została złożona, dlatego też co do zasady, zamawiający nie powinien otwierać oferty wycofanej na sesji otwarcia ofert. Może zdarzyć się jednak przypadek, gdzie wykonawca wycofa skutecznie swoja ofertę lecz oferta ta zostanie złożona do zamawiającego w kopercie nieoznaczonej nazwą wykonawcy.

Wówczas, zamawiający nie wiedząc, która oferta została wycofana musi otworzyć ofertę wycofaną na sesji otwarcia lecz nie powinien odczytywać jej treści. Jak już wyżej wspomniano wycofaną ofertę należy traktować tak, jakby jej wcale nie złożono, wobec czego nie wyszczególnia się jej w informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 p.z.p.

LEX Zamówienia Publiczne
Artykuł pochodzi z programu LEX Zamówienia Publiczne
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami