Zalane miasta dostają pieniądze

Kolejne promesy trafiły do samorządów z województwa dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego.

Przedstawicielom 10 gmin i 3 miast (Sandomierza, Tarnobrzegu i Bielska-Białej), które ucierpiały w czasie ubiegłorocznej powodzi, Jerzy Miller, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, przyznał promesy na łączną kwotę 88,4 mln zł. Sfinansowane będą także zadania związane z odbudową obiektów użyteczności publicznej (budynków socjalnych, przedszkoli, placówek służby zdrowia) oraz infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Największe dofinansowanie ze środków programu, którymi dysponuje MSWiA, otrzymała gmina Bogatynia (woj. dolnośląskie) 30,8 mln zł. Na realizację projektu przewidziano ogółem ok. 600 mln zł. Pieniądze pochodzą z trzech źródeł: 200 mln zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 200 mln zł z rezerwy celowej budżetu państwa, którą dysponuje MSWiA, oraz 200 mln zł ze środków unijnych. Program, który rozpoczęto w 2010 r., kontynuowany będzie zarówno w tym, jak i w przyszłym roku.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 18 marca 2011 r.

Opublikowano: http://www.samorzad.lex.pl

Data publikacji: 18 marca 2011 r.