Celem konkursu jest wyróżnienie i promowanie instytucji bazujących na wiedzy, innowacji i nowoczesnych technologiach. Uczestniczyły w nim jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, placówki naukowo-badawcze i uczelnie mające siedzibę i prowadzące działalność na terenie woj. łódzkiego. Zwycięzcę wybierali internauci.

„Cieszę się, że możemy dzisiaj uhonorować innowacyjne firmy i instytucje wyłonione przez internautów, którzy swoimi głosami potrafią wyróżnić tych, którzy na to naprawdę zasługują” – powiedział marszałek woj. łódzkiego Witold Stępień, który w czwartek wręczył pamiątkowe statuetki przedstawicielom firm, które zajęły trzy pierwsze miejsca.

Zwycięzcą zostało w4e Centrum Energii Wiatrowej; drugie miejsce przypadło Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, a trzecie firmie Technitel Polska.

„Miłe jest to, że zostają zauważone firmy, które starają się coś zrobić w obszarze innowacyjności. Tych firm jest dużo więcej, jednak nie wszystkie potrafią pokazać i mówić o tym, co robią. Myślę, że powinno się im w tym pomóc, bo rozwój tych firm rozwija cały region” – powiedziała prezes w4e Centrum Energii Wiatrowej Aneta Gocek.

Przy okazji wręczenia nagród dla innowacyjnych przedsiębiorstw odbyła się konferencja dotycząca międzynarodowego projektu związanego z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi (ICT). Stępień poinformował, że w woj. łódzkim ma powstać obserwatorium ITC, które będzie m.in. monitorować celowość wykorzystywania pieniędzy unijnych na działania informacyjno–komunikacyjne.

Obserwatorium ma zbierać, przetwarzać i przechowywać informacje o wykorzystywaniu nowych technologii przez jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorców i mieszkańców woj. łódzkiego. Dzięki danym uzyskanym w ten sposób władze samorządowe mają racjonalnie i efektywnie gospodarować pieniędzmi na rozwój ICT w regionie.

Łódzkie wraz z woj. świętokrzyskim przystąpiło już do finansowanego z unijnych pieniędzy programu "ONE-Sieci Obserwatoriów do monitorowania stanu wdrażania funduszy europejskich na ICT". Partnerami w tym programie są regiony i instytucje z wielu krajów UE, m.in. Włoch, Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Cypru i Czech.

„Ten projekt to znak naszej aktywnej obecności w Unii Europejskiej. Wymiana doświadczeń z innymi regionami Europy pozwoli nam również doprowadzić do końca budowę regionalnej sieci szerokopasmowego internetu” – powiedział Stępień.

Łódzkie obserwatorium ICT powinno powstać w latach 2014-2020.