PAIiIZ oferuje wzięcie udziału w misji inwestycyjnej w trakcie CeBIT w Hanowerze (Niemcy) – targach oprogramowania, sprzętu komputerowego i nowych technologii - w terminie 28 lutego-3 marca 2011 r. Może w nich wziąć udział maksymalnie dwóch przedstawicieli danego województwa Polski Wschodniej odpowiedzialnych za wdrażanie projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej. Tak samo liczne grono przedstawicieli j.s.t. może wziąć udział w wyjeździe na targi sektora energii wiatrowej EWEA w dniach 13-17 marca 2011 r. w Brukseli (Belgia).

Dofinansowanie wyjazdów obejmuje 100% kosztów (nie uwzględniając diet, wyżywienia, ubezpieczenia oraz kosztów dojazdu do i z Warszawy). Termin nadsyłania wniosków upływa 28 stycznia 2011 roku (piątek), o godzinie 12.00.

Na Polskę Wschodnią składają się województwa objęte Projektem Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie.

Dokładne informacje o możliwości wyjazdu można znaleźć na stronach PAIiIZ (tu  i tu )